Notícies

El Síndic recomana més protagonisme del Departament d’Educació en l’etapa educativa 0-3 anys

21/01/2008

Aquesta és una de les principals recomanacions que inclou l'informe "L'escolarització de 0-3 anys a Catalunya", que va ser lliurat al Parlament el mes de setembre passat i que ha estat presentat avui pel síndic, Rafael Ribó, i per l'adjunt per a la Defensa dels Drets dels Infants, Xavier Bonal, en la compareixença davant de Comissió del Síndic.

L'informe valora positivament el Pla de creació de les 30.000 places pactat amb els ajuntaments i l'augment de la cobertura del servei que en comporta el desplegament. Amb tot, alerta sobre els problemes de persistència de desigualtats socials i territorials i de dispersió de la qualitat entre els diferents models de provisió. Tot i que els serveis d'atenció a la infància són serveis de proximitat i han de ser oferts pels ajuntaments, el paper del Departament és especialment necessari en un context de diversitat en les economies municipals, de provisió de serveis molt desiguals, de dispersió territorial, de presència de centres privats amb característiques diferents i de condicions de treball dispars.
Aquest major protagonisme del Departament passa per la unificació i la supervisió dels criteris d'accés en els diferents municipis i per l'equiparació de les condicions d'oferta dels diferents models de gestió, entre altres.El Departament també hauria de reforçar la inspecció i el control que ha de dur a terme amb relació a l'oferta de serveis que funcionen de forma equivalent a les escoles bressol i llars d'infants amb diferents noms, com ara ludoteques, que no disposen de l'autorització administrativa. En aquest sentit, el Síndic recomana desenvolupar les mesures legislatives pertinents per tal que aquests centres estiguin obligats a tenir autorització del Departament, i posar fi a l'actual situació d' alegalitat.

Tornar