Notícies

El síndic entrega a Renfe més de 200 peticions d’indemnitzacions per la supressió del servei ferroviari el novembre de 2007

16/01/2008

Cada una de les reclamacions inclou les dades personals, l'itinerari habitual, els problemes que va ocasionar la supressió del servei i en la majoria dels casos, una quantificació econòmica aproximada dels perjudicis.

217 usuaris reclamen compensacions valorades en 195.904 €, que fan una mitjana de 902, 78 € per persona. Nou usuaris afectats no demanen cap tipus de compensació.
La majoria de persones reclamants, un 68%, són usuaris de les línies de rodalies, un 31%, de mitja distància i un 0'5 %, de llarg recorregut.
Pel que fa al lloc de residència hi ha 41 barcelonins i molts veïns de poblacions del corredor de rodalies afectat, com ara 33 de Castelldefels, 24 de Vilanova i la Geltrú , 18 de Sitges, 9 de Cubelles, 8 de Gavà i 6 de Viladecans.
Dels usuaris dels trens de mitja distància s'han rebut, entre altres, 12 queixes de Reus, 11 de Tarragona i 9 de Torredembarra.
El defensor de les persones ha fet dues resolucions sobre el tema. En la primera de desembre de 2006 assenyalava la falta d'inversions en infraestructures i suggeria una major capacitat de gestió amb més informació als usuaris i la necessitat de compensar els usuaris afectats, entre altres qüestions.

Tornar