Notícies

Suggeriments del Síndic per millorar el servei de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)

30/01/2008

El síndic de greuges, Rafael Ribó, s'ha dirigit al Departament de Salut per fer uns suggeriments per millorar l'atenció a l'usuari de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). Els suggeriments fan referència al tracte que dispensen els metges avaluadors de l'ICAM i a la presa en consideració dels dictàmens que també pugui aportar el pacient.

Pel que fa al tracte humà que es dispensa a l'ICAM, que ha estat objecte de 17 queixes durant el 2007, el Síndic recorda al Departament de Salut la necessitat de prestar a aquestes persones un tracte considerat i deferent i d'oferir-los la màxima informació sobre els procediments que els afecten, tot assegurant també que la informació donada és entesa.
El Síndic considera que les persones que van a l'ICAM, que no sempre es troben en òptimes condicions físiques o anímiques, tenen dret que se les tracti de manera respectuosa i educada, amb independència que les seves expectatives (confirmació de la seva incapacitat temporal o informe proposta favorable a la incapacitat permanent que es tramiti) es compleixin o no. Sobre la consideració dels informes o dictàmens aportats als metges de l'ICAM, el Síndic considera, sense qüestionar en cap moment la independència tècnica de l'ICAM, que s'haurien de tenir en compte tots els informes mèdics i resultats de proves de què es pugi disposar, tant els que aporta el pacient com els que l'ICAM hagi pogut demanar als seus consultors.
Molts dels informes que aporten els pacients són signats per metges especialistes en la patologia que s'ha de valorar i és en aquest sentit que se'ls ha de donar la importància que els correspon.
No es pretén que els metges avaluadors de l'ICAM se sotmetin al criteri mèdic dels informes d'altres especialistes que els aporten els pacients, ja que això atemptaria contra la seva independència i objectivitat, però sí que es tinguin en compte, cadascun en la mesura que correspongui, com un element més de valoració.El Síndic valora positivament que els metges avaluadors de l'ICAM facin formació continuada, però insta el Departament a reforçar aquesta formació perquè els pacients no tinguin la percepció que el professional que els està avaluant desconeix aspectes de la seva patologia que mereixen ser tinguts en consideració.

Tornar