Notícies

El Síndic evidencia mancances i demores excessives en els procediments, i denuncia la inactivitat de l’Administració en alguns casos

18/02/2008

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha reclamat a les administracions que donin una resposta completa, àgil i eficaç a les demandes ciutadanes i una millor atenció a les persones. El Síndic ha presentat l'Informe anual corresponent a l'any 2007 i constata una excessiva lentitud de l'Administració davant de situacions de vulneracions de drets. 

Aquesta manca d'agilitat i incompliment de terminis per part de l'Administració envers el ciutadà no solament es fa palès indirectament amb la resposta que es dóna al Síndic, a partir de les queixes ciutadanes, sinó també amb la relació quotidiana de l'Administració amb el ciutadà. Es fa palès en el grau de desorientació del públic davant algunes gestions. Així mateix s'hauria de posar fi a les exigències de documents o certificats que disposa la mateixa Administració. D'altra banda, les respostes haurien de ser clares i complertes. Els problemes que es generen amb les demores o la inactivitat es posen de manifest en exemples concrets de queixes de procediment administratiu en què hi ha en joc la prestació de serveis públics. La durada excessiva dels processos comporta no solament un incompliment del deure de l'Administració de resoldre dins del termini màxim establert, sinó també una demora en l'accés a serveis o beneficis públics.

Tornar