Notícies

El Síndic denuncia que la diversitat de criteris dels ajuntaments en la gestió de l’empadronament d’immigrants provoca desigualtats

07/04/2008

Aquesta diversitat d'actuacions posa en perill el principi constitucional de seguretat jurídica i provoca desigualtats en funció del municipi de residència. Ribó, acompanyat de l'adjunta Laura Díez ha presentat avui en comissió al Parlament l'informe extraordinari "La gestió municipal de l'empadronament dels immigrants" que havia lliurat a la cambra el passat mes de gener.

L'Informe es basa en els resultats d'un qüestionari respost per 70 ajuntaments, elaborat per la Fundació Carles Pi i Sunyer per encàrrec del Síndic sobre la gestió del padró municipal amb relació als immigrants.
Per acabar amb aquesta diversitat, el Síndic recomana una legislació comuna i unificar els criteris emprats pels ajuntaments.
Aquesta unificació de criteris permetria als immigrants conèixer les expectatives de dret que tenen en les seves relacions amb el padró municipal, i evitar al mateix temps les situacions de desigualtat actuals. El padró en els casos de sobreocupació d'habitatge o d'infrahabitatge

El Síndic recorda als responsables municipals que el padró ha de reflectir al màxim la realitat del cens de persones que viuen al domicili i que, per tant, s'haurien d'evitar pràctiques com ara l'ús del padró com a instrument per tractar la sobreocupació d'habitatges.
Tots els ajuntaments enquestats en l'informe han posat en marxa algun mecanisme previ i una quarta part pren mesures posteriors a l'empadronament per lluitar contra el fenomen de la sobreocupació i els habitatges en mal estat.

Tornar