Notícies

L’atenció a les persones amb trastorns límits de la personalitat en l’àmbit penitenciari

05/08/2008

Imatge d

En els centres penitenciaris, el defensor de les persones, ha observat un increment dels malats mentals, una falta de més recursos per atendre'ls i també una insuficient tutela per part de l'administració.

Descoordinació judicial i dels equips mèdics en l'execució de mesures de seguretat i falta de connexió entre les fases de tractament del malalt i les de seguiment i reinserció social, són algunes de les anomalies detectades.Massa sovint, els òrgans judicials apliquen mesures d'internament penitenciari degut a la falta de places d'atenció especialitzada  apropiades.  Falten també especialistes dedicats a la salut mental.

Formació especialitzada dels professionals penitenciaris i els sanitaris per atendre bé als malalts i a les seves famílies, dotar adequadament les unitats  de psiquiatria de les presons diferenciant-les clarament de les infermeries i afavorir la substitució de penes de presó per mesures penals alternatives són alguns dels suggeriments del Síndic.A més de la documentació facilitada per l'administració, el Síndic ha elaborat aquesta actuació d'ofici amb vuit queixes rebudes a la institució sobre aquesta problemàtica a més d'altres actuacions que porta a terme i que tenen relació amb aquest tema com són la proposta de canvis normatius en els procediments  judicials d'incapacitació o la investigació d'incidències a les presons. Les consideracions han estat enviades als departaments de Salut i Justícia.

Tornar