Notícies

El Síndic recorda a l’Ajuntament de Capmany l’obligació de tancar un circuit de motocròs sense permís

18/08/2008

El Síndic de Greuges ha recordat a l'Ajuntament de Capmany (Alt Empordà) l'obligació legal de complir i fer complir la llei i prohibir l'activitat d'un cirtcuit de motocròs a la finca la Ferrerola per la falta de permisos administratius. Segons la documentació aportada, el Síndic considera que el circuit, des dels seus inicis el 1987, és una activitat "clandestina en termes administratius i ambientals" al no disposar d'autorització administrativa per poder operar.

Des del punt de vista de l'autorització final que no té, es considera irrellevant la declaració de circuit permanent i la declaració d'impacte ambiental ja aquests dos tràmits estan subjectes a condicions a complir en el moment de l'execució del projecte que ha d'obtenir la llicència ambiental, la d'obres, una declaració d'idoneïtat urbanística i un informe favorable de la Comissió d'Urbanisme.

El Síndic ha comunicat també la seva resolució als departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Interior, Relacions Institucionals i Participació i Medi Ambient i Habitatge als efectes d'exercir les seves competències.

Tornar