Notícies

El Síndic proposa mesures d’aplicació immediata i reclama més decisió per combatre la segregació escolar

13/10/2008

El síndic Ribó i la presidenta de la Comissió Belen Pajares

Una millor planificació dels nous centres i noves línies, una zonificació escolar amb un coneixement mes acurat de la realitat social i canvis en el sistema i els criteris de baremació de les sol·licituds de les places escolars són les propostes destacades pel Síndic.

Ribó i l'adjunt per a la Defensa dels Drets dels Infants, Xavier Bonal, han fet aquestes propostes en la compareixença al Parlament per explicar l'informe extraordinari del Síndic "La segregació escolar a Catalunya" que aquesta institució va lliurar a la cambra el passat mes de maig.
Les polítiques posades en pràctica actualment per combatre el fenomen són insuficients. Massa sovint s'opta per privilegiar la satisfacció de la demanda educativa de determinats grups davant l'elecció de centre i l'evitació de possibles conflictes, i s'obvia una política educativa que vetlli per l'equitat en la distribució de l'alumnat socialment més desfavorit.

Segons el Síndic les administracions infrautilitzen el marc normatiu vigent i les eines de política educativa disponibles per combatre un fenomen que malauradament es consolida en el nostre sistema educatiu. Les propostes presentades pel Síndic en la compareixença es podrien dur a terme sense haver de fer cap canvi normatiu de fons. Tot i així, el Síndic també es partidari de fer les modificacions que siguin necessàries al marc normatiu per tal de lluitar amb decisió contra la segregació escolar a Catalunya.

 

Tornar