Notícies

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Síndic de Greuges impulsen la defensa dels drets en l’àmbit local

26/11/2008

El conveni estableix que el Síndic haurà d'oferir a l'Ajuntament una supervisió singularitzada de la seva actuació i que es donarà la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin a competències municipals.

La supervisió del Síndic es concretarà, d'una banda, en la tramesa a l'Ajuntament d'un informe anual que reculli la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i entitats de Castellar que s'hagin atès des del Síndic. D'altra banda, el Síndic també podrà assistir a un plenari municipal per exposar i debatre l'informe esmentat.

Amb aquesta finalitat de donar agilitat a les queixes el Síndic podrà desplaçar-se al municipi per comprovar sobre el terreny l'abast d'una queixa. També podrà traslladar a Castellar els assessors que consideri adients perquè s'entrevistin amb les persones o les entitats que ho sol·licitin i l'Ajuntament haurà de facilitar-los un espai que, en principi, estaria a Ca l'Alberola.

Tornar