Notícies

El Síndic suggereix l’aplicació retroactiva de l’exempció en l’impost de vehicles per a persones amb discapacitat

08/01/2009

El suggeriment s'ha fet arribar a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, que gestiona cinc expedients de cinc municipis (Cornellà de Llobregat, Torrelavit, Santa Eugènia de Berga, les Franqueses del Vallès i Cerdanyola del Vallès) en els quals no s'ha aplicat aquesta retroactivitat.

En la seva argumentació, el Síndic admet, tal com al·lega la Diputació de Barcelona, que hi ha sentències dels tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa que desestimen l'aplicació retroactiva de l'exempció en l'impost de vehicles per a persones amb discapacitat. Aquestes sentències condicionen l'aplicació de l'exempció al fet que l'interessat l'hagi sol·licitat abans de l'1 de gener o dins del termini per recórrer contra la liquidació de l'impost.

El Síndic també recorda, però, que hi ha diverses sentències de tribunals superiors de justícia de diferents comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, que s'hi han pronunciat a favor i exposa, com a argumentacions, que en el moment de la matriculació del vehicle, el contribuent, tot i no sol·licitar l'exempció, ja complia tots els requisits necessaris, i aquesta omissió en cap cas no pot comportar una pèrdua del dret.

També cita una resolució de la Direcció General de Tributs de l'any 2005 en el mateix sentit.

Tot i l'interès recaptatori a què responen els tributs, el defensor de les persones afirma que també cal protegir altres valors com ara la necessitat de donar garanties suplementàries a les persones amb discapacitat perquè visquin amb plenitud de drets.

Tornar