Notícies

El Síndic suggereix donar cobertura jurídica al cobrament de la quota anual del carnet jove

02/02/2009

El defensor de les persones considera que aquesta cobertura jurídica s'hauria de fer en base a la seva configuració com un ingrés públic i recorda al departament d'Acció Social i Ciutadania que la Constitució estableix que s'han de regular per llei la imposició de tributs i la regulació dels seus elements essencials.

En cas contrari, la prestació econòmica demanada es nul·la de ple dret per manca de cobertura jurídica.

La quota anual del carnet jove era el 2008 de 6,60€ , en la qual, segons la Generalitat, es repercuteix part del cost de la prestació del servei.

Tornar