Notícies

El Síndic considera irregular l’expulsió d’un centre dels 13 menors subsaharians i suggereix que se’ls readmeti a la xarxa de protecció

06/02/2009

El Síndic de Greuges ha suggerit al Departament d'Acció Social i Ciutadania la readmissió dels 13 menors no acompanyats, expulsats d'un centre el desembre de 2008 per haver estat considerats majors d'edat, i que s'iniciïn els tràmits perquè puguin tenir la documentació.

La resolució del Síndic fa un repàs exhaustiu dels casos dels 13 menors d'origen subsaharià expulsats del centre El Bosc el 18 de desembre de 2008 per haver estat considerats majors d'edats, arran d'unes proves mèdiques de determinació de l'edat. La revisió dels casos permet constatar l'existència d'irregularitats en els procediments d'atenció dels menors pel que fa a la tutela, la notificació de resolucions administratives i la manca de coordinació en la derivació a la xarxa d'adults.

El defensor de les persones constata que es van expulsar els menors, tot i que disposaven d'un passaport que certificava que eren menors d'edat i que no es tenia cap informe policial que certifiqués la falsedat del document. En cap moment, la  DGAIA va tutelar els menors, ni va tramitar la documentació que els autoritzés a residir legalment a l'Estat espanyol.  Els menors expulsats tampoc van gaudir del dret a ser escoltats ni tampoc se'ls va notificar la resolució administrativa d'expulsió i, per tant, no van poder exercir el seu dret de defensa.

La resolució del Síndic deixa clar que els resultats d'unes proves mèdiques que proporcionen únicament un grau d'aproximació a l'edat real dels subjectes no poden tenir més valor que els documents administratius que acrediten la minoria d'edat dels nois.

El Síndic ha suggerit també al Departament d'Acció Social i Ciutadania l'elaboració d'un protocol d'actuació que especifiqui el circuit d'intervencions i criteris d'actuació en cas de dubte respecte a la minoria d'edat dels menors no acompanyats.

Tornar