Notícies

El Síndic insta Acció Social i Ciutadania a informar millor de les repercussions fiscals dels ajuts del Departament

17/03/2009

En el decurs dels darrers anys s'han tramitat diverses  queixes de persones que mostraven la seva disconformitat amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania per la manca d'informació en relació amb determinats ajuts, atorgats pel Departament, els quals tributaven com a rendiments del treball als efectes de la declaració de la renda.

Aquesta desinformació suposava que, després la presentació de la declaració de renda, l'Agència Tributària practiqués als receptors de l'ajut una declaració complementària a la qual se sumava un recàrrec per haver efectuat un ingrés fora del període voluntari i una sanció.

Després que el Síndic es dirigís a Acció Social i al Departament de Finances exposant la problemàtica, el Parlament de Catalunya va aprovar el juny de 2008 una resolució sobre la informació tributària relativa a l'IRPF dels ajuts i les prestacions. Aquesta resolució instava el Govern a facilitar la informació als beneficiaris sobre la tributació fiscal d'aquests ajuts.

Malgrat els suggeriments del Síndic i l'aprovació de la resolució es continuen rebent queixes i tot fa pensar que l'Administració no ha posat en pràctica els mecanismes i les mesures adients perquè les persones tinguin al seu abast una informació clara i intel·ligible de caràcter general sobre la naturalesa de les percepcions econòmiques que reben i la seva repercussió fiscal .

És per això que el Síndic ha obert una actuació d'ofici i s'ha tornat a dirigir al Departament d'Acció Social per determinar si s'ha articulat un sistema generalitzat i universal d'informació perquè totes les persones que reben ajuts tinguin garantida la informació sobre les obligacions fiscals que han de complir.

Tornar