Notícies

El síndic demana una millor gestió i més recursos en polítiques socials

20/05/2009

Intervenció del Síndic al Ple del Parlament (c) Xavier Prat

Ribó ha comparegut al Ple del Parlament per explicar l'Informe anual 2008  del Síndic de Greuges, que recull les actuacions i les activitats de la institució durant l'any passat.

Com a exemples de coses que cal millorar, el síndic ha fet esment de les deficiències en la gestió de l'aplicació de la Llei de la dependència, els retards en el reconeixement i l'abonament posterior de la renda bàsica d'emancipació, els retards en els plans de supressió de barreres arquitectòniques o la insuficiència dels recursos i les places residencials per atendre les persones  amb discapacitats psíquiques, sobretot les persones amb  discapacitats psíquiques importants  que estan acompanyades de trastorns greus de conducta i altres patologies.

Tornar