Notícies

L’augment de recursos no ha evitat la saturació del sistema de protecció a la infància

04/06/2009

(c) Parlament

 

El Síndic ha lliurat al Parlament l'informe extraordinari "La protecció a la infància en situació d'alt risc social a Catalunya". El treball ofereix una diagnosi global sobre la situació del sistema protector i evidencia indicadors de saturació i diverses mancances del sistema.

L'anàlisi de les xifres evidencia un augment significatiu dels recursos destinats al sistema de protecció, els quals han augmentat un 28% en el període 2003-2007, un esforç quasi equivalent a l'increment del nombre d'infants tutelats (27%). Tanmateix, l'augment del nombre de professionals dels equips d'atenció a la infància (EAIA) i de places residencials no han impedit que els centres estiguin al límit o per sobre de la seva capacitat o que molts infants no puguin disposar del recurs més adequat a les seves necessitats.

L'informe destaca, entre moltes dades, la sobreocupació d'alguns centres, alguns dels quals amb una ocupació propera al 150% de la seva capacitat, el fet que hi hagi 190 infants en espera de plaça en un centre residencial o la gran manca de famílies d'acolliment que ha fet que aquest recurs vagi minvant respecte a l'acolliment residencial.

L'informe assenyala també manca de places en centres residencials d'educació intensiva i un dèficit preocupant de centres per atendre infants amb problemes de salut mental.

Tornar