Notícies

El Síndic proposa un règim d’obligacions i de prohibicions en la regulació dels pisos d’ús turístic que comparteixin comunitat de veïns amb pisos familiars

02/11/2009

En els últims anys el Síndic ha rebut diverses queixes per les molèsties causades per l'explotació d'habitatges d'ús turístic als districtes de Ciutat Vella, Sant Martí i l'Eixample de Barcelona. El fet que les queixes vagin lligades a les conductes dels usuaris, que revelen el  seu menyspreu a les normes de convivència i a les normes de règim intern de l'immoble, i el fet que aquests habitatges canviïn constantment d'inquilins, cosa que no contribueix a posar fre a aquestes situacions, han portat el Síndic a proposar la creació d'aquest règim intern d'obligacions i de prohibicions.

El Síndic insisteix, però, que malgrat que s'inclogui una regulació semblant a la que s'ha proposat, si no s'assegura una resposta ràpida o immediata dels agents de l'autoritat davant d'una trucada veïnal, difícilment es podrà aconseguir vèncer els recels i les reticències que pot generar el fet que els habitatges d'ús turístic coexisteixin amb habitatges principals.

Aquesta proposta s'ha fet arribar als departaments d'Innovació i Empresa, Medi Ambient i Habitatge i a l'Ajuntament de Barcelona.

Tornar