Notícies

Suggeriment per incloure al fons d’acció social dels empleats de la Generalitat ajuts per al cònjuge o la parella de fet dependent o amb discapacitat

24/11/2009

El Síndic de Greuges ha suggerit al departament de Governació que inclogui a les bases del fons d'acció social (FAS) de la Generalitat un ajut per sufragar les despeses causades per l'atenció especial del cònjuge o la parella que es troba en situació de dependència o discapacitat física, psíquica o sensorial. El departament ha acceptat el suggeriment.

Actualment, les bases del FAS només preveuen ajuts per als fills o filles o els ascendents dependents o discapacitats i no per als cònjuges ni les parelles de fet. Per al Síndic es dóna un tractament diferent a situacions personals que es poden considerar equitatives. El Departament no detalla els motius d'aquesta exclusió ni en la resposta al Síndic ni en la resolució que preveu els ajuts socials. La limitació o la restricció d'aquests ajuts  s'hauria d'establir de manera objectiva per poder indicar una necessitat més alta o més baixa de la persona. No preveure la possibilitat de rebre ajuts únicament per raó de matrimoni o d'altres formes d'unió en convivència és, segons el Síndic, insuficient. És per això que el Síndic ha suggerit que sigui la representació de la Generalitat a la Comissió d'Acció Social la que proposi la introducció d'aquest ajut en la propera convocatòria del FAS.

 

Tornar