Notícies

El Síndic actua d’ofici en el cas del canvi dels criteris d’empadronament dels immigrants a Vic

08/01/2010

El Síndic estudiarà la mesura adoptada pel consistori vigatà, ja que la posada en marxa d'aquesta modificació incideix directament en els drets del col·lectiu d'immigrants.

El Síndic ha demanat informació sobre els criteris d'empadronament que aplicarà l'Ajuntament de Vic en relació amb els immigrants. En el marc de l'informe del Síndic de Greuges de Catalunya "La gestió municipal de l'empadronament dels immigrants", de gener de 2008, i vistes les problemàtiques que han aparegut darrerament, molt concretament la de l'Ajuntament de Vic, el Síndic de Greuges ha decidit obrir una actuació d'ofici.

D'acord amb la informació disponible, l'Ajuntament de Vic exigirà als estrangers que vulguin inscriure's al padró municipal d'habitants que demostrin que disposen del pertinent permís de residència o de treball a Espanya. En cas contrari, el consistori concedirà un document "provisional" i els implicats tindran tres mesos per normalitzar la seva situació. Si durant aquest període no aporten els papers, l'empadronament es formalitzarà, però es comunicarà la irregularitat a la Direcció General de la Policia Nacional, que és l'organisme competent per obrir els expedients d'expulsió.

El Síndic estudiarà la mesura adoptada pel consistori vigatà, ja que la posada en marxa d'aquesta modificació incideix directament en els drets del col·lectiu d'immigrants, tant pel que fa a aquells l'exercici dels quals garanteix la normativa de règim local, d'estrangeria i de protecció de dades personals, com d'aquells l'exercici dels quals està condicionat a l'empadronament, com per exemple els drets en l'àmbit de la salut, de l'educació o dels serveis socials.

Tornar