Notícies

El Síndic constata l’increment de queixes relacionades amb els ajuts socials en època de crisi

22/02/2010

Durant el 2009 el Síndic ha pogut constatar l'impacte de la crisi amb l'augment de les queixes que denoten situacions d'exclusió social i de manca de possibilitats d'exercir drets bàsics. Durant la presentació de l'Informe anual 2009 al Parlament, el defensor de les persones ha reclamat que, en època de crisi, s'accentuïn les prioritats per combatre l'exclusió social.

Les restriccions pressupostàries han afectat serveis i prestacions en àmbits especialment sensibles per a la igualtat d'oportunitats com ara l'educació, els serveis socials, la infància o l'habitatge.

Durant el 2009 el Síndic ha portat a terme 24.960 actuacions, distribuïdes entre 5.941 queixes, 105 actuacions d'ofici i 18.914 consultes. Aquestes actuacions han suposat un creixement del 5,2% respecte de l'exercici anterior. Com que aquest és l'últim informe del mandat iniciat el 2004, cal destacar que d'aleshores ençà s'ha produït un creixement del 278%, és a dir, que per cada actuació que el Síndic va realitzar el 2004, el 2009 n'ha realitzat 3,8.

Tornar