Notícies

El Síndic denuncia les mancances de les polítiques públiques d’habitatge

12/04/2010

Compareixença Comissió Parlament 09

Els problemes de gestió de la renda bàsica d'emancipació dels joves,  els retards en el lliurament dels pisos de promoció pública, la insuficiència d'habitatges públics o la manca de concessió d'ajuts al pagament de les rendes de lloguer són algunes de les deficiències detectades pel Síndic pel que fa al funcionament de les polítiques d'habitatge. Tot això ho ha exposat el síndic, Rafael Ribó,  en la primera compareixença al Parlament per presentar l'Informe anual 2009.

Si en circumstàncies de bonança econòmica, els problemes entorn de l'habitatge poden ser un factor d'exclusió social per als col·lectius més febles, en etapes de crisi econòmica com l'actual, el risc s'estén a una capa més àmplia de la població. El paper que correspon a les administracions és garantir l'accés a l'habitatge a les persones en situació econòmica precària o insuficient per a accedir al mercat lliure.

La resta de temes destacats del debat de la compareixença del Síndic han estat, entre d'altres, les queixes relacionades amb el dret dels ciutadans a l'accés a la informació i la documentació pública, els procediments de responsabilitat patrimonial, el seguiment del procés de transició a la televisió digital terrestre, la fuita de partícules radioactives de la central nuclear d'Ascó i les llistes d'espera a la sanitat.

En total, el 2009 el Síndic ha portat a terme 24.960 actuacions, distribuïdes entre 5.941 queixes, 105 actuacions d'ofici i 18.914 consultes. Aquestes actuacions han suposat un creixement del 5,2% respecte de l'exercici anterior.

El proper dilluns dia 19 d'abril tindrà lloc la segona sessió del debat.

Tornar