Notícies

El Síndic de Greuges, com a Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, fa front a la presentació del recurs d’inconstitucionalitat

22/04/2010

roda de prensa

El Síndic demana que es desenvolupin les previsions de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura després del recurs d'inconstitucionalitat presentat contra la Llei del Síndic pel Defensor del Poble

El síndic de greuges, Rafael Ribó, s'ha dirigit al president de la Generalitat, José Montilla, i al president del Parlament, Ernest Benach, per demanar-los "una actuació ràpida i decidida" de les institucions del país per posar en marxa aquest mecanisme de control.

En aquest sentit, el Síndic reitera el que ja havia plantejat des de l'aprovació de la Llei, ara que s'ha fet públic que el Defensor del Poble ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra els articles de la Llei del Síndic que atribueixen a la institució la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

El Mecanisme de Prevenció de la Tortura emana d'un protocol de les Nacions Unides, signat per l'Estat espanyol, que preveu la creació d'un mecanisme o mecanismes descentralitzats per combatre la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.

En les cartes adreçades a les màximes autoritats del país, el Síndic recorda que el Consell de Garanties Estatutàries, en el dictamen número 1, de 3 de desembre de 2009, va declarar que "la prevenció de la tortura i d'altres tractes o penes cruels, inhumans i degradants és una competència de la Generalitat, i concretament del Síndic de Greuges en la seva funció de protecció i defensa dels drets de les persones, encara que aquesta funció s'exerceixi de manera concorrent amb la que correspon a l'Estat" i, en conseqüència, va dictaminar que el llavors projecte de llei era conforme a la Constitució i a l'Estatut.

Tornar