Notícies

El Síndic recomana canvis normatius per evitar les desigualtats en els serveis de transport i menjadors escolars

06/05/2010

Jordi Soteras

Proposa incloure els criteris de distància geogràfica i renda econòmica per gaudir d'aquest servei gratuïtament i no només el d'escolarització en un altre municipi diferent del de residència dels alumnes, l'únic previst en la normativa actual.

Aquesta proposta és un dels suggeriments que recull l'informe extraordinari La provisió i l'accés als serveis de transport i menjador escolars, que el síndic, Rafael Ribó, ha lliurat avui al Parlament. Entre els anys 2007 i 2009 ha rebut 69 queixes relacionades amb el transport escolar i 73 amb el menjador escolar. En tres anys el nombre de queixes s'ha doblat.

L'informe exposa que hi ha comunitats autònomes que han promogut normatives per ampliar la gratuïtat del servei i que incorporen criteris de distància geogràfica (distància del domicili a l'escola superior a tres quilòmetres), de configuració urbana (municipis amb nuclis disseminats), de necessitat econòmica (baix nivell de renda familiar), de necessitat educativa (alumnat amb discapacitat escolaritzat en centres ordinaris) i, a més, no ho limiten als ensenyaments obligatoris. A Catalunya no s'estableixen cap d'aquests supòsits.

Tornar