Notícies

El síndic proposa al Defensor del Poble que reobri el procés participatiu per desenvolupar el Mecanisme de Prevenció de la Tortura.

10/05/2010

En el marc de la Jornada de presentació del  Mecanisme Espanyol de Prevenció de la Tortura, celebrada a Madrid, al Senat,  i organitzada pel Defensor del Poble, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ha plantejat que convé recuperar el procés participatiu per desenvolupar aquest mecanisme.

Aquest mecanisme emana d'un protocol de les Nacions Unides, signat per l'Estat espanyol, que preveu la creació d'un mecanisme o mecanismes descentralitzats per combatre la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. El síndic ha aprofitat la seva intervenció per cridar l'atenció sobre la necessitat d'incloure, de forma activa i participativa en aquest mecanisme, els defensors autonòmics, i també, en un altre nivell, les entitats socials i els col·legis professionals. El procés participatiu va quedar aturat en el moment en què es va encarregar el Mecanisme de Prevenció de la Tortura al Defensor del Poble a través de la Llei orgànica de l'Oficina Judicial.  

El síndic ha  demanat  als experts de la taula rodona de la jornada, representants de les Nacions Unides i d'ONG de l'àmbit dels drets humans, la seva opinió institucional sobre el que preveu el Protocol de Nacions Unides, en l'article 17, pel que fa a l'existència de mecanismes descentralitzats de prevenció de la tortura . Els experts han aconsellat que es tingui en compte una  possible descentralització i la pluralitat de subjectes implicats.


Tornar