Notícies

El Síndic explica i debat al Parlament el Codi de bones pràctiques administratives

17/05/2010

Parlament de Catalunya

El Codi de bones pràctiques administratives és una proposta del Síndic a les administracions públiques com a institució a la qual l'Estatut encomana la defensa dels drets, a fi de protegir i defensar el dret a la bona administració, recollit en l'article 30 de l'Estatut.

Per al Síndic, una bona administració és la que informa, la que escolta i la que respon, la que actua de forma transparent, la que impulsa la participació dels ciutadans, la que gestiona amb rigor i la que assumeix plenament les seves responsabilitats.

Aquest codi pot motivar la publicació de cartes de serveis per part de totes les administracions. D'aquesta manera totes les persones sabrien quins drets tenen i a què es compromet cadascú. La ciutadania adquireix més informació i més qualitat de servei públic, alhora que les administracions millorarien les seves prestacions.

Conte principis adreçats a les administracions públiques  per fer efectiu el dret a la bona administració.Per elaborar-lo s'ha tingut en compte el Codi de bona conducta administrativa del Defensor del Poble Europeu. Es completa amb una recopilació de bones pràtiques derivades de les resolucions dictades pel Síndic al llarg dels darrers 25 anys per combatre les pràctiques contràries a la bona administració.

Tornar