Notícies

El Síndic investiga l’expulsió del sistema de protecció d’un menor estranger immigrat no acompanyat

25/05/2010

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici després de conèixer l’expulsió d’un menor estranger immigrat sense referents familiars del sistema de protecció de menors a mitjan maig, malgrat que la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) té indicis de la seva minoria d’edat.

Segons la informació que consta a aquesta institució, el mes de novembre de 2009 el menor esmentat va ser sotmès a proves radiològiques per determinar-ne l’edat que van donar com a resultat una edat aproximada de 16 anys.

Malgrat l’existència d’aquests indicis de minoria d’edat, el mes de maig de 2010 la DGAIA ha cessat l’exercici de les seves funcions tutelars, arran d’una resolució d’octubre de 2009 de la Direcció General de Protecció del Menor i la Família de Canàries, que també en cessava la tutela per una suposada majoria d’edat.

A final de l’any 2007, el menor esmentat va ser sotmès, a instàncies de la Fiscalia de Menors de Santa Cruz de Tenerife, a proves mèdiques per determinar-ne l’edat que van donar com a resultat, també, l’edat de 16 anys. Després de dos anys tutelat per l’Administració, un cop assolida la majoria d’edat d’acord amb el resultat d’aquestes primeres proves, el menor esmentat va deixar d’estar tutelat per la Direcció General de Protecció del Menor i la Família de Canàries.

El Síndic de Greuges recorda, tal com afirmen els especialistes en la matèria,  que aquestes proves de determinació de l’edat presenten marges d’error significatius. El mateix ordenament jurídic i les recomanacions internacionals estableixen que quan hi ha dubtes sobre l’edat, i d’acord amb l’interès superior del menor, ha de prevaldre l’edat més baixa i més favorable a la persona a la qual s’ha de determinar l’edat.

En el cas objecte de supervisió per part del Síndic de Greuges, aquest criteri no s’ha seguit. Tot i que la prova que determina la seva minoria d’edat és més recent i ha estat realitzada en un centre hospitalari català, presumptament per indicació de la Fiscalia de Menors de Barcelona, en coordinació amb la DGAIA, la mateixa DGAIA assumeix com a pròpia la resolució de la Direcció General de Protecció del Menor i la Família de Canàries.

En els darrers temps, i en nombroses ocasions, el Síndic de Greuges ha denunciat l’existència de vulneracions de dret en l’atenció dels menors estrangers immigrats sense referents familiars per part de les administracions competents.

Tornar