Notícies

Els Defensors demanen als poders públics la supervisió dels mercats amb urgència per garantir els drets de les persones

29/09/2010

XXV Jornades de Coordinació de Defensors Autonòmics

Consideren que, a més de la supervisió, “una decidida raó reguladora del mercat” per part del poder públic ha de servir per garantir els drets de les persones i promoure els principis de l’estat social.

També demanen als poders públics garantir l’impuls de la sanitat, l’educació, la protecció a la desocupació i els serveis socials, especialment d’aquelles persones amb més  risc d’exclusió social.

Aquestes són algunes de les peticions i consideracions recollides en les conclusions de les XXV Jornades de Coordinació dels Defensors del Poble de l’Estat espanyol que s'han celebrat els dies 27, 28 i 29 de setembre a La Rioja, sota títol “L’impacte de la crisi econòmica en l’exercici dels drets de les persones”. Jornades que han reunit els titulars i altres membres de les 13 defensories autonòmiques, entre elles el Sindic de Greuges, i el Defensor del Poble.

Els defensors també reivindiquen l’educació com un instrument excepcional per a la igualtat d’oportunitats i l’equitat, i unes administracions que actuïn de manera coordinada i generin confiança, a més de la creació d’un mecanisme centralitzat d’informació de totes les convocatòries d’ajuts existents per a persones i empreses.

Un nou sistema de finançament municipal, un creixement racional dels nuclis urbans, prioritzant els habitatges ja construïts, i un control rigorós per part de l’administració per aprovar els expedients de regulació d’ocupació (ERO) són algunes de les altres propostes fetes pels defensors.

Tornar