Notícies

Millora l’estabilitat laboral del personal de les escoles tallers, cases d’ofici i tallers d’ocupació, després d’un suggeriment del Síndic

26/10/2010

El Departament de Treball ha informat el Síndic que la modificació de la normativa permetrà subvencionar la contractació fixa discontínua, de manera que s’ha suprimit la negativa a la subvenció d’aquest tipus de contractes i també dels contractes fixes.

El Síndic va obrir una actuació d’ofici per estudiar aquesta problemàtica, atesa la importància de la formació com a objectiu estratègic per reforçar la competitivitat i l'ocupació, i va recomanar al Departament de Treball que estudiés la millora de la relació laboral del personal de les escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació, fent-ho compatible amb la temporalitat dels programes i l’estabilitat en el treball. Aquesta compatibilitat passava per poder tenir contractes en la modalitat de fixes discontinus.

Aquests nous tipus de contractació milloraran l’estabilitat laboral d’un col·lectiu, tant el personal docent com el de suport, que fins ara generalment tenia contractes d'obra i servei sotmesos als programes establerts i dependents de les etapes del projecte de formació professional ocupacional. Aquestes etapes, dividides en fases de sis mesos, no podien superar els dos anys ni ser inferiors a l'any. En acabar aquests dos anys, si volien tornar a treballar, havien d'estar inscrits en les llistes de l'atur com a demandants d'ocupació. Alguns d'ells fa més de deu anys que es troben en aquesta situació.

Tornar