Notícies

La Síndica de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya signen un conveni per facilitar l’atenció a les persones i agilitzar la presentació i la resolució de les queixes

13/12/2010

(c) Ajuntament de Barcelona

L'objectiu del conveni és oferir una millor atenció a les persones en la defensa dels seus drets i agilitzar la presentació i la resolució de les queixes en les dues institucions i evitar duplicitats.

El conveni especifica que en les queixes referides a assumptes de l'Ajuntament de Barcelona que siguin presentades al Síndic s'informarà els interessats de la possibilitat de presentar la queixa davant la Síndica de Barcelona. En aquests casos, el Síndic pot demanar a la Síndica informació sobre els expedients i les seves conclusions.

Per la seva part, la Síndica trametrà al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes rebudes d'altres administracions, distintes de la municipal, sempre que l'afectat hi estigui d'acord. En aquestes queixes, la Síndica pot incorporar un informe propi per col·laborar en la tramitació.

Per evitar duplicitats en les respectives actuacions, les dues institucions intercanviaran periòdicament informació  sobre les queixes en tramitació i les resolucions posteriors corresponents a l’àmbit competencial compartit, que és la supervisió de l’Administració municipal de Barcelona.  En aquest àmbit, i de comú acord, també es podran fer investigacions conjuntes.

Tornar