Notícies

Rafael Ribó considera inajornable l’establiment d’un acord de col·laboració amb el Defensor del Pueblo

20/12/2010

Després de la nova sentència del Tribunal Constitucional sobre el recurs presentat contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya pel Defensor del Pueblo, Rafael Ribó demana un acord de col·laboració ferm i estable entre les dues institucions, per garantir els principis d’eficiència i eficàcia, i com a garantia de millor compliment dels drets de totes les persones.

El Tribunal ha avalat l’establiment de col·laboració entre el Defensor del Pueblo i el Síndic de Greuges en l’exercici de les seves funcions, que l’Estatut recull en el seu articulat. Aquesta previsió havia estat recorreguda pel Defensor, i l’alt tribunal l’ha desestimat.

En opinió del Síndic, tal i com preveu la proposta que s’ha fet arribar a la defensora del pueblo en funcions, la col·laboració hauria de contemplar mecanismes de coordinació per evitar duplicitats en el funcionament ordinari d’ambdues institucions. Ribó també ha proposat establir un conveni específic per les activitats de Prevenció de la Tortura, ja que les respectives cambres legislatives (Corts Generals i Parlament) els han atribuït aquesta funció.

Tornar