Notícies

El Síndic suggereix a l’Ajuntament de Barcelona que s’anul·lin les liquidacions de recollida de residus que s’apliquen als treballadors per compte propi sense estructura empresarial

09/02/2011

El Síndic ha emès una resolució sobre els professionals que treballen per  compte propi sense cap estructura empresarial i ha suggerit que els correspon pagar una taxa pel servei de recollida de residus que generen, en la majoria de casos escassos o nuls, i no un preu públic, que actualment té una quota més elevada i un IVA del 8%.

També ha suggerit que s’adeqüi la norma municipal reguladora de manera que es graduï el volum de residus gravable en activitats professionals no assimilables a comerços i indústries. Aquesta graduació del volum de residus hauria de ser acreditable per criteris reals i directes, i no merament indiciaris com actualment, ja que això atempta contra els principis de legalitat tributària i seguretat jurídica.

En els últims mesos s’han rebut diverses queixes per les liquidacions  practicades per l’Institut Municipal d’Hisenda pel preu públic de recollida de residus sòlids, presentades per professionals que treballen per compte propi sense cap estructura empresarial i que en la majoria de casos es dediquen a la traducció de textos, disseny gràfic o tasques relacionades amb activitats audiovisuals, els quals només necessiten un ordinador i una paperera. Tanmateix, tots ells són gravats amb un preu públic com a generadors de residus sòlids comercials, concepte mediambiental amb el qual no es poden identificar i que s’utilitza per a comerços i indústries.

Les queixes també han fet referència al fet que, en alguns casos, se’ls ha liquidat fins a quatre exercicis fiscals de manera retroactiva, amb l’IVA inclòs.  Malgrat que aquesta pràctica sigui correcta des d’un punt de vista legal, el Síndic determina que es tracta d’una negligència administrativa que també pot causar perjudicis econòmics evidents a uns professionals als quals la crisi econòmica afecta de manera important.

El Síndic també s’ha pronunciat sobre el fet que s’apliqui una reducció del 10% del preu públic als professionals que pertanyen a un col·legi professional, fet que provoca una discriminació fiscal a les persones no col·legiades.

El Síndic també ha adreçat un seguit de preguntes a l’Ajuntament després que en el ple municipal del passat 4 de febrer s’abordés aquesta qüestió, com ara: si es va preveure el posicionament contrari dels ciutadans afectats tenint en compte que ja van tenir la mateixa reacció el 2004 quan es va implantar aquest preu públic, quins seran els criteris de modificació del preu públic per eximir-ne les persones que treballin de manera individual al seu domicili i com s’articularan els ajornaments de les liquidacions de quatre anys que s’estan portant a terme.

 

 

Tornar