Notícies

El síndic anuncia fortes mesures d’estalvi en la institució del Síndic, però adverteix que les retallades en les polítiques socials han de ser limitades

18/03/2011

(c) Parlament

Rafael Ribó, que ha presentat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, la liquidació del pressupost 2010 del Síndic de Greuges i les línies generals del pressupost per al 2011, alerta del perill que comporten per als drets i  la cohesió social les retallades pressupostàries anunciades.

L’estalvi projectat per als pressupostos del 2011 es mou al voltant del 14%, aproximadament un milió dos-cents mil euros.

En el capítol 1, el projecte de pressupost comporta la reducció d’un 6% dels llocs de treball previstos en la Relació de llocs de treball de la institució. El Síndic de Greuges prescindeix de cobrir les places que estaven previstes en pressupostos anteriors –tot i que no ocupades–, sense renunciar a posar en marxa nous projectes.

En el capítol II, s’ha procedit –ja des d’inicis d’any del 2010 – a reorganitzar la prestació que es contracta exteriorment d’alguns serveis de la institució (informàtica, seguretat, neteja,… ) per assolir una més gran eficiència i finalment  un estalvi. En altres casos  (publicacions, paper, fotocopiadores) s’ha aplicat un pla de retallada dràstica de la partida pressupostària corresponent. 

Aquesta política de responsabilitat pressupostària es realitza des de l’autonomia pressupostària que la Llei reconeix al Síndic de Greuges.

Rafael Ribó ha advertit que la línia de respecte per part del Govern a l’autonomia dels òrgans i les institucions parlamentàries de control, no s’hauria de traspassar mai si el que es vol és garantir la transparència i el bon funcionament del sistema i les garanties democràtiques.

Des de l’encàrrec estatutari que el Síndic té, Rafael Ribó alerta el Govern, i també el Parlament de Catalunya, de la necessitat de fixar el límit a les retallades pressupostàries quan afectin els drets socials i la universalitat dels sistemes de protecció avui existents.

Tornar