Notícies

La mala administració del 27 de maig i 15 de juny genera vulneració de drets

11/07/2011

Rafael Ribó ha lliurat a la presidenta del Parlament les conclusions de la investigació pels incidents de la Plaça de Catalunya i del Parlament.

El síndic, Rafael Ribó, que ha lliurat a la presidenta del Parlament l’anàlisi de les actuacions d’ofici iniciades arran dels fets ocorreguts a la plaça de Catalunya i al Parlament de Catalunya el 27 de maig i 15 de juny, considera que es van veure afectats els drets de reunió i manifestació, els drets d’accés i exercici de representació democràtica, i els drets de tercers.

Els fets que han motivat l’obertura d’aquestes dues actuacions d’ofici s’emmarquen en un fenomen de protesta i reivindicació col·lectiva de canvis polítics, socials i econòmics protagonitzat per diversos sectors de la societat i que es canalitza, entre d’altres, per mitja de l’exercici de drets polítics com ara el dret de reunió i manifestació reconegut en l’article 21 de la Constitució.

D’acord amb la jurisprudència constitucional i amb la interpretació del dret  segons el principi favor libertatis, cal entendre que en aquests supòsits hi ha un exercici legítim del dret que ha de ser respectat per les administracions públiques, sense renunciar a la protecció de drets i béns de titularitat de tercers.

Tornar