Notícies

L’Ajuntament de Barcelona regula el trasllat de pis per als llogaters d’habitatges socials

22/07/2011

(c) Jordi Soteras

El Síndic, que ja havia recomanat aquesta mesura en un informe monogràfic sobre habitatge de l’any 2007, es mostra satisfet amb el decret del Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona (PMHB), que permet els trasllats d’habitatges de lloguer protegit a Barcelona amb certes condicions.

Segons el Síndic, que va obrir una actuació d’ofici per estudiar el tema, es tracta d’una regulació encertada, que recull de forma detallada les situacions més comunes que podrien justificar un canvi d’habitatge, com ara l’increment dels membres de la unitat familiar o situacions de mobilitat reduïda sobrevinguda. El decret també permet a l’Administració valorar altres situacions que igualment podrien justificar un canvi d’habitatge, sempre que s’acreditin documentalment i així siguin proposades per la regidoria o gerència del districte on s’ubiqui l’habitatge o bé pel Síndic de Greuges de Catalunya o la Síndica de Greuges de Barcelona.

Així, mitjançant l’aprovació d’aquest decret i la creació d’un registre de dades, l’Ajuntament de Barcelona ha donat solució a la gestió i la resolució de forma motivada de les sol·licituds de canvi dins el parc públic d’habitatges socials que gestiona el PMHB.

El Síndic també ha recomanat a  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, organisme que depèn de la Generalitat, que adopti una regulació normativa similar que permeti determinar els criteris i les condicions d’acord amb els quals l’Administració ha d’acceptar un canvi d’habitatge dins el parc públic d’habitatges protegits que gestiona l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tornar