Notícies

El Síndic elabora el pressupost 2012 amb fortes mesures d'estalvi i adverteix que les retallades no haurien d’afectar la inclusió social

07/10/2011

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha lliurat al Parlament de Catalunya el projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2012. L’estalvi assolit en el projecte és de l’11,87% i comporta una reducció de 942.276 euros amb referència al pressupost del 2011. En dos anys el Síndic ha proposat al Parlament una reducció del seu pressupost propera al 21%.

La reducció pressupostària s’ha produït en tots els capítols. Cal posar en relleu que, amb referència al capítol I, el projecte de pressupost s’ha vist reduït en 6 llocs de treball (2 places es corresponen a l’equip de direcció; 2 més, a personal assessor del Síndic de lliure designació, i 2, a personal administratiu de suport).

Cal recordar que ja el 2010 es va aplicar a tots els professionals del Síndic una reducció del sou entre el 15 i el 5% en funció de la retribució. També s’ha acordat reduir les partides corresponents a les pagues de productivitat i del pla de pensions per al 2012. I de la mateixa manera s’estan estudiant altres mesures d’estalvi per a l’exercici 2011.

El projecte de pressupost per al 2012 també comporta la suspensió de l’actuació de cooperació que el Síndic havia estat realitzant des del 2000 als Balcans. També baixen les partides pressupostàries corresponents a publicitat i comunicació, seguretat, representació. A més, es desprèn del cotxe oficial de la institució.

El compromís adquirit pel síndic Rafael Ribó i per tots els professionals que treballen a la institució és prosseguir l’expansió de la institució i la millora de la qualitat del servei que el Síndic de Greuges presta a la ciutadania de Catalunya. Aquesta reducció pressupostària es fa paral·lelament a una reorganització per poder assumir més quotes d’eficiència.

El síndic Rafael Ribó alerta el Govern, i també el Parlament de Catalunya, de la necessitat de fixar el límit a les retallades pressupostàries quan afectin els drets socials i la universalitat dels sistemes de protecció avui existents.

Tornar