Notícies

Els avenços en la garantia dels drets de l’infant es poden veure afectats per la crisi econòmica i la reducció de les prestacions públiques

17/10/2011

(c) Parlament

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompanyat per l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, M. Jesús Larios, ha presentat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el primer informe del Síndic de Greuges al Parlament sobre els drets de l’infant.

El Síndic constata a través de la seva tasca duta a terme aquests últims anys els avenços a Catalunya en la garantia i el reconeixement dels drets de l’infant. Malgrat aquest fet, en aquest primer informe sobre els drets de l’infant, el Síndic posa de manifest que alguns d’aquests drets es veuen afectats per la combinació de la crisi econòmica i la reducció de la cobertura de serveis i de prestacions públiques.

Juntament amb aquests avenços produïts en l’àmbit de les polítiques públiques, cal fer referència als que s’han produït en l’esfera legislativa, especialment a l’aprovació de dues lleis d’una gran transcendència per a la defensa dels drets de l’infant: la Llei d’educació de Catalunya (2009) i la  Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (2010). Aquesta darrera suposa el ple reconeixement de l’infant com a subjecte de drets, amb la incorporació del contingut de la Convenció, especialment de principis clau, com ara l’interès superior de l’infant.

En els darrers anys, però, el Síndic ha anat alertant del fet que la disminució de la cobertura d’alguns serveis de prestacions públiques pot incrementar les desigualtats i fer créixer les situacions de vulnerabilitat, també en l’àmbit de la infància.

Tornar