Notícies

El síndic destaca la funció dels defensors com a garants de drets en temps de crisi

08/11/2011

El síndic ha participat, juntament amb els seus homòlegs autonòmics, en una jornada de treball organitzada pel Defensor del Poble Andalús per analitzar les respostes de les defensories davant la crisi econòmica. Ribó ha recordat que organismes internacionals com les Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa han recomanat que s'enforteixin les institucions d'ombudsman, tan d'àmbit nacional com local.

El síndic també ha indicat que la crisi comporta un estímul per als defensors per ser més àgils i tenir més capacitat de defensa dels drets, especialment els dels més desfavorits. En aquest sentit, els deu defensors autonòmics reunits (tots menys el de Castella-La Manxa i Canàries) han coincidit que l'excessiva burocratització dels procediments amb l'Administració els fa perdre agilitat per poder atendre situacions que requereixen una actuació immediata, com els desnonaments.

Abrir el ventall de competències més enllà de la supervisió estricta de l'Administració i cercar fòrmules d'intermediació són algunes de les propostes sorgides de la trobada perquè els defensors puguin donar solucions a les persones més necessitades.

Tornar