Notícies

La Defensa dels Drets i les Bones Pràctiques en la Prestació Privada de Serveis d’Interès General. El Paper de l’Ombudsman

21/11/2011

(c) Síndic

El Síndic de Greuges, l’IOI-Europe (International Ombusdman Institute) i el Cercle d’Economia organitzen, els dies 21 i 22 de novembre, les jornades La Defensa dels Drets i les Bones Pràctiques en la Prestació Privada de Serveis d’Interès General. El Paper de l’Ombudsman. A la trobada, hi participen ombudsman d’altres nacions i regions, i experts nacionals i internacionals.

Les jornades han estat inaugurades pel president de la Generalitat, Artur Mas; el síndic de greuges, Rafael Ribó, i el president del Cercle d’Economia, Josep Piqué. També hi serà present el comissari europeu de Salut i Polítiques de Consum, John Dalli, que impartirà la ponència principal.

Els drets dels consumidors han pres progressivament més relleu, especialment els drets relacionats amb la prestació de serveis que es consideren bàsics o essencials en la vida quotidiana de les persones. Una part important d’aquests serveis, a cavall de les normes de la Unió Europea que liberalitzen sectors d’activitat, han evolucionat des de la seva configuració de servei públic reservat a l’Administració fins a la seva situació actual, en què els presten empreses privades en règim de lliure mercat. El caràcter de servei essencial o prestació bàsica comporta, per a les empreses que el presten, un conjunt d’obligacions que la regulació del servei imposa amb relació a l’accés a aquest, fonamentalment el seu cost i la qualitat amb què es presta.

Aquests processos de liberalització i de privatització d’activitats i de serveis públics tenen com a principal conseqüència que l’Administració pública ja no és l’únic subjecte a qui l’ordenament atribueix obligacions de servei públic, sinó que ara també ho són, per l’activitat que desenvolupen, determinants sectors econòmics.

En aquest nou context, l’ombudsman pot controlar de manera directa les activitats que suposin l’exercici d’obligacions de servei públic, ja que es tracta de prestació de serveis indispensables per a la satisfacció de necessitats essencials de les persones i per a l’exercici dels seus drets fonamentals. Aprofundir en totes aquestes qüestions i plantejar propostes en la defensa dels drets dels ciutadans i les bones pràctiques són els objectius de les jornades.

Tornar