Notícies

El Síndic i l’Associació d’Abastament d’Aigua signen un conveni de col·laboració en temes de gestió integral de recursos hidràulics

24/11/2011

(c) Síndic

El president de l’Associació d’Abastaments d’Aigua (AAA), Miguel Ángel Fos Vieco, i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració perquè el Síndic tingui accés a assessorament i a informes de l’AAA relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics.

En algunes de les actuacions relacionades amb el servei d’abastament d’aigua, el Síndic, per complir les seves funcions d’investigació i de resolució, requereix la utilització de normes i dades de caràcter tècnic que exigeixen una preparació, uns coneixements i una especialització que excedeixen l’àmbit estrictament jurídic, sense els quals és difícil analitzar les informacions que li presenten tant l’Administració com els particulars.

Així, amb l’objectiu de millorar la tasca de defensa dels drets de les persones, el Síndic podrà sol·licitar a l’AAA informació de totes les normes  que puguin afectar-lo sobre aquest tema i que hagin de ser debatudes i aprovades pel Parlament de Catalunya. També li podrà demanar assessorament per a la redacció d’estudis que li puguin reclamar altres administracions i l’AAA haurà de lliurar al Síndic tots els informes que emeti sobre l’esmentada matèria.

Tornar