Notícies

Nota informativa

12/01/2012

Arran de les demandes rebudes de diversos mitjans de comunicació, el Síndic de Greuges de Catalunya informa que les seves actuacions es realitzen dins el marc de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei reguladora de la Institució (Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de Catalunya) i el Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. 

 

Tornar