Notícies

L’Ajuntament de Barcelona no ha ajustat la seva actuació sobre les escoles bressol municipals als principis d’eficàcia i de confiança legítima

10/02/2012

(c) Jordi Soteras

El Síndic ha rebut un grup de queixes referides a la manca d’entrada en funcionament, aquest curs 2011-2012, de les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona Jaén, Caspolino i els Patufets de Navas. Al setembre se’ls va comunicar que aquestes escoles bressol no es posarien en funcionament aquest curs i que, en conseqüència, no tenien plaça assignada.

Les famílies afectades van formalitzar la sol·licitud de preinscripció en aquestes escoles d’acord amb la informació facilitada pel Consorci d’Educació de Barcelona en l’oferta de places, i se’ls va assignar plaça en aquests centres. En canvi, no consta que es dugués a terme la formalització de matrícula a les escoles bressol, que encara no han entrat en funcionament.

En vista de la informació recollida es fa palès un mal funcionament de l’Administració en aquest cas, pel fet que va incloure dins el procés de preinscripció les escoles bressol i va assignar a les famílies unes places inexistents, ja que formen part de centres que no han entrat a hores d’ara en funcionament. En aquest sentit, l’oferta d’aquestes places sense garantia de disponibilitat efectiva al mes de gener incompleix el deure d’informació a les famílies que imposa la normativa de preinscripció com a punt de partida per dur a terme el procés i, de manera més general, conculca el dret dels ciutadans d’obtenir informació veraç i de qualitat de les administracions.

D’altra banda, el fet que la manca d’entrada en funcionament afecti no un sol centre, sinó tres, i el fet que aquest retard no sigui atribuïble a factors externs a l’Ajuntament de Barcelona (en cap moment es fa constar aquest extrem) fan pensar en un funcionament de l’Administració que no ha tingut en compte els principis d’eficàcia i eficiència que ha de regir l’actuació de les administracions.

Tornar