Notícies

L’Ajuntament de Barcelona i el Síndic de Greuges estableixen acords per millorar l’administració i els drets dels ciutadans

26/03/2012

Reunió alcalde Trias (c) Ajuntament de Barcelona

Donar més celeritat en la tramitació de les queixes i impulsar la tramitació electrònica entre les dues institucions permetrà ser més eficients i eficaços.

L'acalde de Barcelona i el síndic de greuges s’han reunit per analitzar els aspectes de l’Informe del Síndic de Greuges del 2011 que afecten l’Ajuntament de Barcelona.

L’alcalde i el síndic han coincidit en la voluntat d’incrementar la col·laboració entre les dues institucions amb l’objectiu de contribuir a la millora de la bona administració.

De la trobada han sortit diversos compromisos concrets. Els més destacats són:

1) Donar més celeritat a la comunicació entre les dues institucions i més grau de compliment per part de l’Ajuntament a les resolucions del Síndic. S’ha valorat com a necessari escurçar el termini de respostes a les sol·licituds d’informació que el Síndic demana al consistori com a expressió de qualitat en el servei al ciutadà.

En aquest punt de reforçar les relacions s’ha acordat que en les properes setmanes es procedirà a signar un acord per tramitar electrònicament tots els temes que el Síndic de Greuges té amb l’Institut Municipal d’Hisenda. La tramitació electrònica permetrà guanyar eficàcia i eficiència a les dues institucions, servirà també com a prova experimental de cara a implementar progressivament els propers mesos l’administració electrònica, i comportarà una millor atenció a les persones que s’adrecin al Síndic per decisions de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

2) Estudiar el procediment per garantir que els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona quan prestin serveis uniformats, sigui quina sigui la seva funció, vagin degudament identificats amb el número professional.

3) L’alcalde ha demanat al Síndic de Greuges poder analitzar conjuntament la problemàtica de la prostitució a partir dels documents elaborats pel Síndic en el seu dia, coincidint tant amb l’anunci de proposta de regulació de l’anterior Govern de la Generalitat com l’aprovació de l’ordenança de convivència i civisme de Barcelona.


Tornar