Notícies

Comunicat de premsa del Síndic de Greuges en relació al centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca

30/04/2012

El Síndic de Greuges, en la seva acció de supervisió dels centres d'internament on hi ha persones privades de llibertat, recorda que cal seguir els protocols de Nacions Unides i del Consell d'Europa, signats per l'Estat espanyol. Aquests recomanen explícitament que les visites dels organismes encarregats de la supervisió dels centres i de prevenció de maltractaments i tractes degradants es facin sense anunci previ, i s'entrevistin les persones allà detingudes, a més a més, de considerar els historials dels aspectes més dubtosos o conflictius. Semblaria que cap d'aquests extrems ha estat respectat en la visita al CIE organitzada pel Ministeri de l'Interior.

El Síndic es reitera en l'exigència de la reconsideració integral d'aquest tipus de centres, com el CIE de la Zona Franca. El Síndic ha rebut dades sobre irregularitats des de fa temps i, només en la darrera setmana, ha rebut quatre queixes d'interns del centre que denunciaven la seva situació d'expulsió imminent, malgrat existir indicis raonables d'arrelament.

En algun cas, la denúncia ha estat motivada per possibles maltractaments. En un d'ells, de la investigació feta pel Síndic, s'ha obtingut un certificat mèdic on es constata que el diumenge, 22 d’abril a la nit, un intern del CIE va ser portat a un Centre d’Urgència d’Atenció Primària que va diagnosticar traumatisme toràcic.

El Síndic posa a disposició de la Fiscalia aquest document mèdic per tal que, si aquesta ho considera oportú, investigui si aquest traumatismes va ser produït per maltractaments - com l'intern ha denunciat -, o per altres causes que el Síndic no ha pogut investigar, al tenir l'entrada al CIE prohibida.

El Síndic exigeix que tots els organismes públics dependents de l’administració central respectin les funcions de la institució, previstes en l’Estatut d’Autonomia, i es compromet a que tota informació que rebi sobre situacions que es puguin produir al CIE serà posada a disposició del Ministeri per tal que aquest pugui actuar segons consideri.

En la continuïtat processal institucional de les queixes rebudes, les trametrà al defensor del Pueblo.

Tornar