Notícies

La lluita contra la pobresa infantil ha de ser una prioritat de la política social a Catalunya

21/09/2012

(c) Jordi Soteras

El síndic de greuges i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants han presentat al Parlament un informe sobre pobresa infantil en què es reclama que la política social prioritzi la lluita contra aquest fenomen. Actualment, al voltant de 285.000 infants menors 16 anys (23,7%) es troben en una situació de pobresa o estan en risc de patir-la.

L’informe destaca que la despesa en protecció social té nivells baixos d’eficàcia a l’hora de reduir la pobresa infantil. Mentre que la despesa en protecció social permet reduir, en el cas de la Unió Europea, el 45% de la pobresa infantil, que passa d’una taxa del 37% abans de les transferències socials a una del 20% després de les transferències socials, a Catalunya la reducció de la pobresa infantil per efecte de la despesa en protecció social és només del 27%, que passa del 33% al 24%.

Les diferències en els nivells d’eficàcia dels sistemes de protecció social es deuen, en part, a dèficits d’inversió en polítiques de protecció social adreçades a la infància. A Catalunya, només es destina l’1% del PIB a polítiques de protecció social adreçades a infància i família, despesa sensiblement inferior a la del conjunt de l’Estat espanyol, que és de l’1,2%, i notablement inferior a la del conjunt de la Unió Europea, que és del 2%.

Entre les recomanacions del Síndic per lluitar contra la pobresa infantil, destaquen:

-Prioritzar la despesa social en polítiques adreçades a la infància.
-Dissenyar plans integrals contra la pobresa infantil.
-Fer un desplegament normatiu del dret dels infants a un nivell de vida adequat.
-Desenvolupar una renda de suficiència econòmica garantida per als infants.
-Configurar un sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la pobresa infantil 

Tornar