Notícies

El Síndic proposa que es canviï la Llei d’hisendes locals per assegurar l’aplicació retroactiva de l’exempció en l’impost de vehicles per a persones amb discapacitat

22/10/2012

(c) FlickrCC

El Síndic ha suggerit que es faci una modificació legislativa de la Llei reguladora de les hisendes locals perquè l’exempció prevista en l’impost de vehicles per a persones amb discapacitat pugui ser aplicable des del moment en què es reconeix efectes a la situació de discapacitat, a través de la resolució emesa per l’ICASS.

Diversos ciutadans s’han adreçat al Síndic de Greuges per exposar les dificultats amb què es troben quan sol·liciten l’aplicació de l’exempció en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a persones amb discapacitat. A criteri de l’Administració, el dret a gaudir de l’exempció sorgeix des del moment de la concessió d’aquest dret i mai en un moment anterior, ja que, en aquest cas, els beneficis fiscals no tenen caràcter retroactiu.

L’exempció tributària, segons el Síndic, s’hauria de poder gaudir des del moment en què la persona discapacitada té acreditada aquesta condició a partir del reconeixement per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), que depèn del Departament de Benestar Social i Família, ja que és en aquest moment quan concorren els requisits que originen el naixement del dret a l’exempció.

Pel que fa a la resolució dels procediments de reconeixement de discapacitat, el Síndic ha alertat els últims anys dels problemes sorgits a causa de les demores. El certificat emès és el document que acredita la condició de persona amb discapacitat, i que li permet accedir a les prestacions econòmiques, accions assistencials i qualsevol altre benefici o mesura de suport adreçat a persones amb discapacitat.

 

Tornar