Notícies

El Síndic insta a adoptar nous criteris per a les notificacions administratives, especialment les de trànsit, per evitar la indefensió de les persones afectades

12/11/2012

(c) Google

El Síndic s’ha adreçat a l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, al Servei Català de Trànsit i als organismes de recaptació tributària de les diputacions catalanes per recomanar-los que adoptin un seguit de criteris que, en cas que fossin acceptats, evitarien la indefensió que perceben els ciutadans en considerar vulnerats els seus drets per manca de notificació de denúncies i sancions administratives. 

Les queixes rebudes pel Síndic de Greuges per possibles defectes de notificacions, especialment en procediments sancionadors en matèria de trànsit, són reiterades i nombroses.

La problemàtica i les denúncies al voltant de les notificacions no són noves, i els supòsits que es presenten són, en essència, idèntics any rere any: intents de notificació a adreces incorrectes, intents de notificació amb resultat de desconegut o d’absent, o casos en què les persones interessades neguen que se’ls hagi deixat avís a la bústia dels intents de notificació. El resultat,  com recullen les queixes rebudes al Síndic, és sempre el mateix: impedeix a les persones interessades tenir coneixement de l’acte administratiu i, en conseqüència, exercir el seu dret de defensa.

La major part de les queixes rebudes tenen el mateix desenllaç: les persones manifesten que el primer coneixement que tenen de la sanció és quan reben la provisió de constrenyiment, és a dir, un cop iniciada la via executiva. De tot això, se’n desprèn una altra evidència: de ben poca cosa serveix a la persona interessada la publicació edictal de la notificació. Els particulars no tenen l’hàbit de lectura o bé desconeixen l’existència d’aquestes publicacions (diaris i butlletins oficials) i, de fet, esdevenen coneixedors de la sanció quan aquesta, com dèiem, està en via executiva.

En els últims anys el Síndic ha constatat a bastament que l’Administració utilitza la notificació edictal com a modus operandi habitual després dels intents fallits de notificació personal.

És precisament per això que el Síndic recomana a totes les administracions que esmercin esforços per garantir que les notificacions es practiquin personalment, exhaurint tots els mitjans que permet la llei, de manera que es redueixin, a les mínimes indispensables, les publicacions edictals en els diaris i butlletins oficials, ja que aquestes són, a la pràctica i en la majoria de casos, inútils en l’objectiu que persegueixen d’informar a l’interessat.

Tornar