Notícies

El Síndic demana una moratòria en l’ús de les pilotes de goma

10/12/2012

(c) Jordi Soteras

La suspensió preventiva de l’ús de pilotes de goma hauria de fer-se efectiva fins que el Parlament rebi l’informe del Govern que va sol·licitar sobre aquest material i es pronunciï sobre aquesta qüestió. Rafael Ribó també demana que s’avaluïn altres mesures que es puguin utilitzar davant de possibles situacions d’alteració greu de l’ordre públic.

El Síndic suggereix que es revisi el Procediment de treball dels Mossos d’Esquadra per a actuacions policials en manifestacions per establir, entre d’altres:

  • Un ordre d’actuació clar que enumeri les fases que cal seguir en l’ús de material antiavalot
  • Especificació del nombre de salves que s’han de llençar amb caràcter previ a l’ús d’instruments policials   
  • El reforçament de les funcions de la unitat de mediació, especialment en l’Àrea de Brigada Mòbil o ARRO

El Síndic de Greuges ha enviat les consideracions i recomanacions recollides en aquest informe al conseller d’Interior, Felip Puig, perquè valori l’adopció de les mesures proposades.

Es constata que tot i que hi ha defensors i detractors de l’ús de les pilotes de goma, a hores d’ara el Síndic no té coneixement de cap estudi que faci una anàlisi global i de dret comparat sobre l’ús per part de les unitats policials dels països del nostre entorn d’aquest material antiavalot. És en aquest sentit que el Síndic demana al Departament d’Interior que se l’informi si s’ha fet algun estudi al respecte, i de les conclusions a les quals s’ha arribat.

Les pilotes de goma tenen la consideració d’armes “menys letals”, però la literatura científica no és unívoca sobre els traumes que poden acabar provocant els impactes d’aquesta munició sobre el cos humà. Diversos testimonis i documentació científica afirmen que aquests projectils poden provocar danys irreversibles en òrgans vitals, i que fins i tot poden causar la mort.

El Síndic recorda, a més, que hi ha jurisprudència que declara provats els danys irreparables que causen aquests projectils i les conseqüències que deriven d’un impacte.

És en aquest context, i entre altres recomanacions, que el Síndic suggereix que el Departament d’Interior estableixi una moratòria en l’ús de les pilotes de goma. Aquesta suspensió preventiva hauria de fer-se efectiva fins que el Govern lliuri al Parlament de Catalunya i aquest es pronunciï sobre l’informe que li va sol·licitar per abans del 31 de desembre del 2012 sobre l’ús d’aquest material.

Tornar