Notícies

El Síndic exigeix una solució immediata per als afectats per les accions de Bankia provinents de Caixa Laietana

08/03/2013

(c) Síndic

El procediment d’arbitratge s’ha d’iniciar en un termini màxim de tres mesos i finalitzar en el termini posterior de sis mesos. En les evidències de doble engany s’ha de retornar immediatament les quantitats invertides, amb la garantia del FROB. El Síndic notifica els fets a la fiscalia perquè adopti les mesures pertinents.

Arran d’una reunió amb l’alcalde de Mataró,  Joan Mora, el síndic de greuges, Rafael Ribó, va obrir una actuació d’ofici per investigar la situació dels afectats primer per la comercialització de les participacions preferents de Caixa Laietana i posteriorment pel bescanvi d’aquestes per accions de Bankia.

El Síndic constata que a Mataró hi ha uns 4.500 casos que afecten unes 15.000 persones de les unitats familiars. A més, més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents per accions de l’entitat, fet que va agreujar la situació quan aquesta entitat va ser absorbida per Bankia. Aquests últims afectats tenen la complicació afegida de no poder acollir-se al sistema d’arbitratge pactat a finals de gener de 2013 pel PP i PSOE.

En vista de la situació, i en la línia de la resolució del Síndic sobre les preferents, emesa el desembre de 2012, en què denunciava que hi havia hagut una mala praxi i una important manca d’ètica en la comercialització de les participacions preferents, en aquest nou cas el Síndic recomana:

a) Que les administracions públiques competents (Ministeri d’Economia i Competitivitat, Comissió Nacional del Mercat de Valors, Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) adoptin les mesures adequades per sotmetre a arbitratge els casos de totes les persones que van contractar participacions preferents amb Caixa d’Estalvis Laietana i que posteriorment les van bescanviar per accions de Bankia.

b) Que el procediment d’arbitratge esmentat s’inicii en un termini màxim de tres mesos i finalitzi en el termini posterior de sis mesos.

c) Que, en els casos més flagrants on es va produir un doble engany, s’adoptin les mesures adequades per retornar immediatament les quantitats invertides a les persones afectades, amb la garantia del FROB.

d) Que la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments d’Economia i Coneixement i d’Empresa i Ocupació, ha d’instar les actuacions necessàries per tal que es pugui donar compliment a les mesures proposades en aquesta resolució.

Així mateix, i atesa la gravetat de la situació, el Síndic considera que és procedent notificar a la fiscalia els fets exposats perquè, si ho considera oportú, adopti les mesures pertinents, a banda de traslladar-li les queixes rebudes fins ara i les que es puguin rebre properament.

A banda del mateix síndic i de l’alcalde de Mataró, també han assistit a la presentació de la resolució del Síndic el gerent de l’Ajuntament de Mataró, Francesc Esteve; el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, i representants de la Comissió Municipal d’Afectats per les Preferents.

Tornar