Notícies

El Síndic constata que l’informe per reformar les administracions (CORA) conté dades errònies i atempta contra l’autogovern

28/06/2013

(c) Síndic de Greuges

El cost per cada actuació del Síndic és de 280 euros, mentre que el del Defensor del Poble és de gairebé 430 euros.

Des del 2009 el Síndic ha reduït el pressupost un 32,92% i el Defensor del Poble, un 12,14%.

El Síndic demana al Defensor del Poble que signi ja els convenis amb la institució que preveu l’Estatut per garantir una major eficiència de les dues institucions.

Es presenten en un document les dades objectives que evidencien els errors metodològics de l’Informe CORA.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, que s’ha pronunciat avui sobre l’informe impulsat pel Govern estatal per racionalitzar les administracions públiques (Informe CORA), considera que aquest mostra un engany en la racionalització i l’estalvi. De la seva lectura, se’n desprenen fixacions recentralitzadores, amb el consegüent desmantellament de l’entramat institucional dels sistemes d’autogovern, com en el cas de Catalunya.

Ribó ha recordat que comparteix la voluntat i l’objectiu de racionalitzar la despesa pública, sigui des de la defensa del dret a la bona administració o bé en la gestió pressupostària de la institució. Des del 2009 ha reduït el seu pressupost en un 32.9%, i per al 2013 ja s’ha presentat al Parlament un projecte de pressupost que redueix en 1.000.000 euros i un 15% el pressupost de l’any anterior. Segons el síndic, “s’ha reduït la despesa, alhora que s’ha realitzat més activitat; per tant, s’ha guanyat en eficiència”. En aquest sentit, també ha afegit que el Defensor del Poble ha reduït el seu pressupost un 12,14% en el mateix període (2009-2013).

Pel que fa al suggeriment d’eliminar els defensors autonòmics, el síndic ha denunciat que és “un atemptat al principi democràtic, als òrgans de control i a l’Estat de les autonomies”. A més, sobre la major eficiència que se li atorga al Defensor del Poble, Ribó ha afirmat que és un informe mancat de solidesa metodològica i que manipula dades, com ara que cada actuació del Síndic té un cost de 800 euros. Així, ha assenyalat que el cost de cada actuació del Síndic és de 280 euros, mentre que el del Defensor del Poble és de gairebé 430 euros.

També ha recordat que hi ha un seguit de consideracions de caràcter internacional de referència en aquest marc, les quals també és important que es tinguin en compte:

  • Informe Assemblees Parlamentàries Consell Europa (2003)
  • Informe Congrés Poders Locals i Regionals (octubre 2011)
  • Informes específics sobre la democràcia a Espanya del Consell Europa

Pel que fa a la participació del Defensor del Poble en els treballs de l’Informe CORA, Rafael Ribó ha dit que ho ha fet sense informar ni sol·licitar informació a les defensories autonòmiques, i que ha trencat la independència institucional, atès que ha col·laborat activament en les tasques que fa l’executiu central, a qui, per definició, ha de controlar.

Davant de la situació actual, el Síndic té previst dur a terme un seguit de propostes, com ara transmetre informació al Parlament de Catalunya, a l’executiu central, a la CORA i a diversos organismes internacionals (Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i Congrés de Poders Locals i Regionals). També proposarà la signatura dels convenis de col·laboració necessaris amb el Defensor del Poble.

Tornar