Notícies

El Síndic proposa una renda de suficiència econòmica garantida per als infants en situació de pobresa

09/07/2013

Informe infància (c)Jordi Soteras

El síndic de greuges i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants han presentat davant la comissió d’infància del Parlament de Catalunya el darrer informe sobre els drets de l’infant.

  • Les administracions públiques no han preservat les polítiques i les prestacions adreçades als infants, especialment als que es troben en una situació de vulnerabilitat.
  • La disminució generalitzada de determinades prestacions (com ara ajuts menjador) o l’increment de determinades quotes  d’accés a alguns  serveis (escoles bressol, transport escolar, etc.) han agreujat les situacions de vulnerabilitat dels infants que viuen en entorns empobrits.
  • El Síndic proposa, en els casos de pobresa, una renda de suficiència econòmica garantida.
  • Es proposa que l’absència de recursos econòmics en famílies amb infants a càrrec sigui un criteri suficient per accedir a ajuts i a prestacions d’urgència social.
  • S’alerta del risc, en l’àmbit de justícia juvenil, de devaluar la qualitat del sistema i l’èxit dels programes de reinserció individual.

L’Informe posa de manifest situacions de vulneració dels drets dels infants a Catalunya, especialment agreujades per la precarietat econòmica de les famílies a causa de la crisi i per les polítiques d’austeritat de les administracions públiques, que han suposat no només una manca d’increment de les prestacions i dels serveis per fer front a aquestes situacions, sinó un retrocés en alguns casos. Aquestes mancances han afectat drets tan importants com el dret a un nivell de vida adequat, el dret a l’educació, el dret al lleure, a més de no contribuir a la lluita contra la pobresa infantil.

Tornar