Notícies

El Síndic recorda que són els poders públics qui han de liderar i impulsar la creació d’habitatge social

15/11/2013

(c) Jordi Soteras

S’ha adreçat a la Generalitat per confirmar si són certes les informacions publicades amb relació a la privatització d’habitatges. Alerta del risc que inversors immobiliaris al marge de la política social d’habitatge es puguin lucrar injustament i recorda que el parc actual de pisos socials és insuficient. 

Arran de les informacions aparegudes recentment en els mitjans de comunicació sobre la intenció del Govern de la Generalitat de vendre sòl i habitatges socials, el Síndic ha obert una actuació d’ofici per aclarir, en primer lloc, l’abast d’aquestes informacions. En segon lloc, i en cas que fossin certes, conèixer els detalls, les condicions, els motius i les conseqüències que poden tenir aquestes operacions.

El Síndic s’ha adreçat a la Generalitat i li ha demanat que confirmi o puntualitzi la seva intenció de privatitzar els habitatges i, en cas afirmatiu, quines seran les característiques del parc de pisos que posaran a la venda (localització, estat, població afectada, etc.). També s’ha referit a les condicions, els límits i els sancions, en cas d’incompliment, que s’imposaran als inversors i si preveuen que, en determinats casos, promotors privats d’habitatge social també es puguin acollir a aquesta mesura de liberalització.

Amb relació a la possible privatització d’habitatges socials, el Síndic considera que s’ha de tenir en compte el règim jurídic en què quedarien els immobles i com el procés podria afectar els llogaters.

El Síndic també alerta que seria injust que inversors privats al marge de la política social impulsada es lucressin gràcies a l’abaratiment dels preus d’aquests pisos.

Finalment, el Síndic recorda la importància de reforçar pisos socials i que són els poders públics i les administracions a qui pertoca liderar aquestes actuacions.

Tornar